Klawiszowanie płyt posadzkowych
20.06.2023 | Fabian Rudziak | Famar

Klawiszowanie posadzki (inaczej łódeczkowanie podłoża) jest efektem wad konstrukcyjnych. Nieumiejętna naprawa może doprowadzić do jeszcze większych kosztów.

Klawiszowanie płyt betonowych - jakie są jego przyczyny?

Objawia się poruszaniem płyt betonowych w momencie wywarcia na nie nacisku. Pionowe ruchy płyty posadzki widoczne są szczególnie w miejscach dylatacji. Powodują wiele utrudnień, uniemożliwiając płynne poruszanie się zarówno osób, jak i maszyn, co w halach i zakładach produkcyjnych jest niezbędne dla zachowania prawidłowego przebiegu i bezpieczeństwa pracy.

Charakterystycznymi objawami, które pomogą rozpoznać klawiszowanie płyt posadzki są:

  • specyficzny, „dudniący” dźwięk, który może kojarzyć się z odgłosem przejazdu pociągu po torach
  • pękanie i powstawanie szpar i szczelin na powierzchni wylewki płyty betonowej (także w jej narożnikach), odkształcenia
  • wyczuwalna zmiana poziomu płyt posadzki - ruch w płaszczyźnie pionowej fragmentów posadzki betonowej (podnoszenie posadzki w wyniku nacisku)
  • uszkodzenia dylatacji posadzki - kuszenie, unoszenie jednej z części

Bagatelizowanie problemu łódeczkowania betonowych płyt posadzkowych generuje coraz większe koszty naprawy posadzki przemysłowej w halach i magazynach. Wyczuwalne ruchy posadzki betonowej świadczą o tym, że problem już zaistniał i nie ma możliwości, by samoistnie zniknął. W takim przypadku niezbędna jest szybka naprawa uszkodzeń i stabilizacja posadzki. Odpowiednia reakcja pozwoli zatrzymać proces niszczenia posadzki u jego źródła, tym samym zmniejszając koszty naprawy posadzki przemysłowej.

Dlaczego dochodzi do klawiszowania posadzki? Przyczyny problemów z posadzkami betonowymi leżą w nieprawidłowym przygotowaniu podłoża gruntowego i jakości podbudowy posadzki. Za klawiszowanie płyt betonowych odpowiada także ich zbyt duże obciążenie względem założeń projektowych. Jak widać, jest to bardzo złożony problem, o wieloczynnikowym podłożu. Najważniejsza jest więc szybka reakcja, która pozwoli powstrzymać dalszą degradację posadzki betonowej, tym samym zapobiegając pogłębianiu problemu i znacznie zmniejszając koszty naprawy.  

Naprawa klawiszującej posadzki - inwestycja, która się zwraca!

Unoszenie się krawędzi posadzek i uszkodzenia dylatacji pociągają za sobą bardzo poważne skutki. Nie tylko stanowią utrudnienie w pracy, ale także bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo pracowników zakładów. Dlatego nigdy nie powinno się lekceważyć objawów łódeczkowania posadzki. Groźne skutki degradacji posadzki odnoszą się nie tylko do ekonomicznych aspektów działalności magazynów, hal czy linii produkcyjnych. Uszkodzenia posadzek znacznie zwiększają ryzyko wypadku w pracy, stwarzając ogromne zagrożenie dla zdrowia pracowników.

Klawiszujące płyty betonowe powodują szereg strat, co znacznie odbija się na finansach firmy. Zwlekanie z naprawą posadzki prowadzi do wzrostu kosztów prac (przez postępującą w czasie degradację posadzki niezbędna jest naprawa jej większej powierzchni). Ekonomiczne skutki zaniedbań w tym zakresie są jednak o wiele bardziej złożone:

  • pogorszenie komfortu pracy wywołane uszkodzeniami posadzki powoduje obniżenie wydajności pracowników, wydłużając czas niezbędny do wykonywania podstawowych czynności (utrudnienia w poruszaniu się)
  • nierówności posadzki i uszkodzenia dylatacji generują zwiększone koszty eksploatacji wózków widłowych i pozostałego transportu (szybsze zużycie sprzętu)

Brak możliwości płynnego przemieszczania się pracowników i wózków widłowych, utrudniony transport wewnątrz hali produkcyjnej czy magazynowej, a w najgorszym przypadku - całkowite wyłączenie powierzchni z użytkowania. Lista konsekwencji nierozwiązanego problemu klawiszowania posadzek jest naprawdę długa, a koszty zaniechania naprawy wzrastają w zastraszającym tempie. Na szczęście, większość problemów związanych z  klawiszowaniem płyt betonowych można rozwiązać dzięki wykonaniu iniekcji posadzki.

Iniekcje mineralne - szybki sposób na naprawę klawiszującej posadzki betonowej

Iniekcji ciśnieniowa posadzki jest metodą stabilizacji płyt betonowych, która przynosi błyskawiczne efekty w bardzo krótkim czasie. Pozwala na przywrócenie pracy w ciągach roboczych już po 24 godzinach od momentu rozpoczęcia naprawy posadzki przemysłowej! Wypełnienie pustek między konstrukcją posadzki poprzez wtłoczenie materiału mineralnego typu Bonoflow 100 pod jej powierzchnię to niezwykle skuteczna i szybka technologia.

Proces iniekcji klawiszujących posadzek przemysłowych przebiega w czterech etapach:

  • nawiercenie otworów wzdłuż dylatacji
  • instalacja pakerów
  • iniekcja mineralna Bonoflow 100 EC
  • zalanie otworów po pakerach

Prace nad naprawą klawiszującej posadzki, jej stabilizacja i wzmacnianie podłoża metodą iniekcji jest małoinwazyjnym sposobem na uporanie się z problemem łódeczkowania betonowych płyt posadzkowych. Nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu, a co za tym idzie - nie generują ryzyzka dalszych uszkodzeń w wyniku drgań i wstrząsów. Działania prowadzone w ramach naprawy posadzki przeprowadzone są w niezwykle krótkim czasie i w ograniczonej przestrzeni - dzięki temu nie powodują zastojów produkcyjnych. Jest to niepodważalny atut stosowanej przez nas technologii. 

Jako jedną z metod wskazania przyczyny osiadania stosuje się badania gruntów za pomocą̨ sondowań́, które polegają na wbijaniu, wciskaniu, wkręcaniu lub obracaniu ściśle zwymiarowanej sondy i pomiarze oporów gruntu. Dokładna analiza pozwala na dotarcie do źródła problemu, a także wykrycie dodatkowych wad. Dzięki temu jesteśmy w stanie działać dokładnie i precyzyjnie tam, gdzie to konieczne. Stosowane przez nas iniekcje posadzek są poprzedzone niezbędnymi badaniami - dzięki temu szczycimy bardzo wysoką skutecznością działania. Działamy szybko, precyzyjnie i skutecznie - bez bałaganu i urobku towarzyszącego innym metodom stabilizacji posadzek.

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Dowiedz się więcej.