Głogówek 2017 – szkolenie wykonawców

Głogówek 2017 – szkolenie wykonawców w technologii betonów polerowanych, mas szybko sprawnych Fornivel i Forcem oraz technologi Fortelock.